Emne Progress:

Inden du får en beskrivelse af, hvordan angsten virker, er det på sin plads, kort at beskrive, hvordan sindet er skruet sammen. Sådan i en grov skitse, altså. Du kan betragte beskrivelsen, som en arbejdsmodel, der kan bruges til formålet. Virkeligheden er lidt anderledes.

Forestil dig sindet, delt i tre dele: Det dagsbevidste sind, tankerne og det underbevidste sind.

Du oplever verden gennem det dagsbevidste sind. Det dagsbevidste sind observerer, konkluderer og laver strategier. De påvirkninger som det dagsbevidste sind observerer, er hukommelse, tidligere erfarede følelser og det, der sker i den fysiske verden. Ud fra en vurdering af disse observationer, laver dagsbevidstheden sine strategier.

Tankerne flyder frit og de kan tage beslutning om ikke at følge de strategier, som det dagsbevidste sind laver. Tankerne kan modsat også beslutte, at de ikke vil stille hindringer i vejen, for de strategier, det dagsbevidste sind laver. Det er også op til tankerne, om det kun er en del af dagsbevidsthedens strategier, der skal gennemføres, og om nogle af strategierne skal ændres.

Det underbevidste sind bliver programmeret til at skabe en automatiske reaktion af det slutresultat, som tankerne lader komme igennem fra det dagsbevidste sind. I fremtiden sker den automatiske reaktion, ud fra, hvad der ligger i det underbevidste sind. Og – jo flere gange det underbevidste sind har held til at gennemføre en automatisk reaktion, jo mere vil den automatiske reaktion blive forstærket. Det bliver til en ubevidst og fastgroet vane.

Når det dagsbevidste sind laver en strategi, så er der altså tre muligheder for tankerne:

1) Tankerne kan vælge at lade strategien finde ind i det underbevidste sind, uden at der sker nogen ændring i strategien. Dermed sætter den fulde reaktion i gang i underbevidstheden.

2) Tankerne kan vælge at ændre på den strategi, det dagsbevidste sind har lavet, og derefter lukke den del af strategien ind, som tankerne beslutter sig for. Dermed sættes en del af reaktionen i gang i underbevidstheden.

3) Tankene kan vælge, ikke at lukke nogle af strategierne ind. Dermed sættes ingen reaktion i gang i underbevidstheden.

Obs.: I praksis kan tankerne altså vælge, ikke at lade nogen del af strategien finde ind i det underbevidste sind.

Udfordringen er, at jo stærkere strategien er blevet, jo mere skræmmende bliver den også. Det betyder, at den kan virke meget voldsom at lukke ned, altså at undlade at reagere på. Den korte forklaring er, at strategien er et opblæst ego, der har brug for at blive sat på plads. Det som skal sætte strategien på plads, er tankerne. Tankerne bestemmer, om strategien skal have lov til at skabe en reaktion.

Og hvem styrer dine tanker … ?

Det gør du, faktisk … !

Eller gør du … ?