Emne Progress:

Du får langt det meste ud af dette kursus, hvis du løser de stillede opgaver. Det gør du bedst, ved at få dem ud af din krop. Altså, at du også sætter en form for handling på, og ikke blot tænker dig til, hvad svarene skal være. At tænke svarene giver en virkning. Når du får dem ud af din krop, skriver dem, og derefter ser dem gennem dine øjne, ved at læse dem, så kan det give en helt anden og langt mere dyb virkning.

Formodentlig vil du kunne opleve, at du bliver grådlabil, at du er lige på kanten til at græde, eller at du kommer til at græde. Vær i dette og lad tårene flyde, hvis det sker. Det er en måde at bearbejde mentale processer på.

Lav et skema:

1) Tag et stykke papir eller køb en bog med blanke sider til formålet. Hver opgave, skal have sin egen side.

2) Øverst på papiret/siden skriver du titel på opgaven.

3) Lav en tabel med tre søjler. Tabellen skal fylde resten af papiret.

4) Første kolonne – søjle – skal have overskriften Før, da det er den tilstand du er i nu, som du gerne vil have til at forsvinde.

Anden kolonne skal have overskriften Nu, da det er den tilstand, du ønsker dig skal træde ind, som den blivende tilstand.

Tredje kolonne skal have overskriften Bekræftelse, og her skriver du de små oplevelser fra din hverdag, der bekræfter, at den ønskede tilstand allerede er i dit liv.

At der skal stå Før og Nu i de to første kolonner, har at gøre med den måde sindet virker på, da vi holder opmærksomheden på det, som vi oplever er i vores nu.

EKSEMPEL
Du oplever, at du er utryg, bange eller angst for regnorme. Det skriver du derfor som overskrift, som titel, på papiret.

I den første kolonne, kan du derfor skrive:
– Jeg er angst for regnorme.
– Regnorme giver mig en krybende fornemmelse.
– Jeg væmmes, ved at se regnorme.
– Jeg skriger, hvis jeg rører regnorme.
– Dine egne ord …

I kolonne to, kan du skrive, hvilken følelse, du gerne vil have i stedet:
– Jeg er tryg ved regnorme.
– Regnorme gør mig ikke noget.
– Jeg er ikke berørt af, at se eller røre ved regnorme.
– Dine egne ord …

I tredje kolonne, kan du skrive de bekræftelser, du har i din hverdag på, at det som står i kolonne to, allerede er gået i opfyldelse:
– Jeg er aldrig blevet overfaldet af en regnorm.
– Jeg er aldrig blevet slået ihjel af en regnorm.
– Regnorme er gode for jorden, da de medvirker til at jorden formulder og bliver bedre til at kunne lade grøntsager vokse til mig eller til de dyr, som jeg har lyst til at spise.
– Dine egne ord …

Hensigten er, at din bevidsthed flytter fokus fra de negative aspekter i din oplevelse af regnorme, til at din bevidsthed finder fokus i de positive aspekter.

Opgaverne kan ikke løses forkert. Det svar du skriver er korrekt. Du kan derfor kun gøre det helt rigtigt. Og du kan gøre det flere gange for samme opgave. Der vil hele tiden kunne dukke noget nyt op, som det kan være relevant at arbejde med. Vi bliver nok aldrig færdige med at rydde op 🙂