Emne Progress:

Kriser har det med at sætte os i situationer, hvor vi skal tage beslutninger. Når vi skal tage beslutninger, hvilke muligheder har vi så, for at vurdere rigtigheden af de oplysninger, der ligger for de enkelte synspunkter?

I det materiale jeg har arbejde med, gennem de seneste år, er det overordnede budskab: Hav tillid!

Jo, men tillid til hvad?

Tillid til, at vi hver i sær bliver vejledt i vores indre, på en måde, hvor vi får alt, hvad vi har brug for – for at lære det, vi har brug for at lære.

Tillid til og respekt for Det, som bor i os, og som vejleder os hver især, ud fra, hvad vi som individer har brug for. Det er vores intuition, vores højere selv eller hvad du vælger at kalde Det inde i dig, som har bedre overblik over dit liv, end du selv har. Respekt er her en anerkendelse af, at Det har bedre overblik end vi selv har, i vores bevidste tanker og i sindet. Det er en ligeværdig respekt og ikke en ydmyg eller underdanig respekt.

Tillid til, at vi får sat lige netop de handlinger ind, som er nødvendige til, at tingene udvikler sig i den rigtige retning i vores liv, når udefra kommende situationer påvirker vores liv. Vi må flyde med og i øvrigt gøre det, der skal gøres.

At se på, betyder ikke, at der ikke skal gøres noget. Det betyder, at vi skal lade være med at vurdere på, om de handlinger vi intuitivt foretager os, er rigtige eller forkerte. Hvis vi absolut SKAL gøre noget, så kan vi bagefter kigge tilbage, for at se på, hvad der kan gøres anderledes og bedre næste gang. Men vi skal gøre det uden at fordømme os selv eller andre, for det der er sket.

Det som er vigtigt at huske i forhold til håndtering af kriser er, at din modpart altid har ret!

Jo, din modpart har altid ret, ud fra sit eget syn på den aktuelle situation.

Da du er din modparts modpart, har du også ret. Du har ret, ud fra det syn du har, på den samme situation.

Som følge af at alle kommer med hver deres baggrund, så vil der også ligge lige så mange nuancer og vurderinger. Der findes måske ikke noget svar, hvor alle er 100% enige. Det er derfor en god ting at være åben for, at alle har ret, selvom alle er uenige. Vi skal være enige om, ikke at være enige.