Emne Progress:

Ja, hvad vil det sige, at elske sig selv?

Hvad er kærlighed?

Hvad er ubetinget kærlighed?

Elsker du din nabo? Den nabo, du aldrig nogensinde ser, den nabo, som aldrig generer dig og som bor lidt længere væk, end bare lige ved siden af.

Min påstand er, at du elsker din nabo med ubetinget kærlighed!

Jeg vil endda gå så vidt, at sige, at du elsker denne nabo højere end du elsker dig selv!

Ja, jeg er klar over, at jeg kan virke (at jeg er) ret provokerende lige nu. Jeg tænker også, at du er klar over, både at der er en årsag til min påstand og også, at jeg ikke mener det i nogen negativ hensigt.

Betinget kærlighed kommer til udtryk som: Hvis du gør sådan, så elsker jeg dig bare mere.

Ubetinget kærlighed kommer til udtryk som: Du kan gøre lige nøjagtig, hvad du har lyst til, så længe det ikke generer mig eller hvis jeg blot har givet min accept, hvis det påvirker mig.

Hvilken af de to udsagn, vil du lægge din nabo i? Jep, den sidste …

Hvilket udsagn lægger du dig selv i? Jep, den første … Fordi du lægger mange begrænsninger på, hvad du kan tillade dig. Du lader dig begrænse af, hvad du tror, at andre tænker.

Hvad denne nabo gør, er du totalt upåvirket af. Hvorfor skulle denne nabo så være påvirket af, hvad du laver?

Hvor lægger du din partner, dine børn, familie, venner, kollegaer … ?

Hvordan vil dit liv se ud, hvis du kunne lægge dig selv og alle andre i det udsagn med ubetinget kærlighed?

Hvilken frihed vil det give dig, ikke hele tiden at skulle tænke på at tage hensyn og ikke hele tiden skulle forholde dig til, hvad du selv og andre må eller ikke må? At være der, hvor du ikke dømmer eller fordømmer dig selv og andre?

Angst er ikke en tilstand du er, det er en tilstand du har.

OPGAVE
Følg vejledningen for, hvordan du løser opgaverne i “Sådan løser du opgaverne”.

1) Der er i teksten indsat en række spørgsmål, tag hver enkelt spørgsmål, dem der trigger dig eller blot dem du ikke lige kan svare på, og besvar spørgsmålene ved at bruge skemaet.

2) Brug skemaet til at arbejde med temaet: “Jeg elsker ikke mig selv“, hvor du beskriver de områder, hvor du begrænser dig selv.

3) Sig til dig selv “Jeg elsker mig”.

Denne sidste øvelse kan være meget grænseoverskridende. Hvis du synes opgaven er for svær, så sig i stedet: “Jeg er god nok”, indtil du kan sige “Jeg elsker mig selv”. Når du er klar til det, så stil dig foran et spejl, se dig selv i øjnene og sig “Jeg elsker mig” og “Jeg elsker dig.”