Hvis du skal være ærlig, er du så mest bange for eksamen eller er du mere bange for at dumpe? Det er faktisk ret vigtigt for dig, at få styr på. Hvis du skal overvinde den angst, som du kalder eksamensangst, så har du brug for at vide, hvilken del af angsten, du skal kigge på.

Det gør nemlig en stor forskel på, hvordan du slipper gennem eksamen uden angst, at du ved, hvad den skyldes:

  • Er du bange for at dumpe?
  • Er du bange for at gå i stå under din fremlægning?
  • Er du bange for at sige noget forkert, altså at du husker fejl?
  • Er du bange for at blive vurderet?
  • Er du bange for konsekvenserne af ikke at bestå?
  • Er du bange for konsekvenserne ved at bestå?
  • Andre forhold … ?

Der er sikkert mange andre gode årsager, og det er vigtigt, at du finder ind til den kerne i dig, som er årsagen til din angst for at gå til eksamen.

Måske du undrer over spørgsmålene om konsekvenserne ved at bestå eller ikke bestå. Jeg har set eksempler på eksamensangst, der skyldes pres, som følge af den fest, der skulle holdes efterfølgende. For hvad nu, hvis jeg ikke består? Hvad skal festen så være til for? Alle de omkostninger og alle de mennesker, hvor der alligevel ikke er noget at fejre. Det er jo – reelt set – ikke eksamensangst.

Og hvad hvis du består? Er du så i stand til at udfylde den jobfunktion, din eksamen berettiger dig til? Det er jo – reelt set – heller ikke eksamensangst.

Husk, at dem, der skal vurdere dig, også sidder ned, når de skider og de tager også tøjet af, når de går i bad –  i alt fald, hvis de følger almindelig praksis. De er altså rigtige mennesker, som du og jeg, og de er ikke ude på, at du skal trynes. Det de allerhelst vil, er at du skal have en god oplevelse. Hvordan kan du hjælpe dem til, at det kan ske?

Underliggende angst: Angst for at blive afvist.

Angst er ikke en tilstand du er, det er en tilstand du har.

OPGAVE
Følg vejledningen for, hvordan du løser opgaverne i “Sådan løser du opgaverne”.

1) Der er i teksten indsat en række spørgsmål, tag hver enkelt spørgsmål, særligt dem, der trigger dig, eller blot dem du ikke lige kan svare på, og besvar spørgsmålene ved at bruge skemaet.

2) Brug skemaet til at arbejde med temaet: “Jeg er angst for …”, hvor du holder fokus på den del af angsten, du har fundet ovenfor og som er årsagen til, at du er angst for at gå til eksamen.