Sygdom er en form for gidselsituation, hvis vi kigger overordnet set. Du er gidsel i din egen krop. Gidsel i en tilstand, hvor du ikke tror, at du kan gøre noget. En sygdom kan altså give en oplevelse af, at miste kontrollen. En anden oplevelser kan være, at være inficeret, hvilket også er at miste kontrollen. Det kan også opleves som et udtryk for, ikke at være perfekt.

Hvis du har været igennem de foregående beskrivelser, vil du kunne se, at der er mange koblinger til de tidligere beskrevne typer af angst.

Identificerer du dig ud fra din sociale status, er der faktisk den mulighed, at du kan bruge din sygdom til at tiltrække dig opmærksomhed, som du ikke ville få, hvis du var rask. Denne bunder i angsten for ikke at blive mødt eller set.

Underliggende angst: Angst for at blive afvist.

En god refleksion, lige netop her, er om du identificerer dig med din sociale status eller du identificerer dig med, hvem du er som menneske? De ovenstående eksempler er med udgangspunkt i, at du identificerer dig med din sociale status. Hvis du flytter fokus og indser, at du ikke bliver et dårligere menneske, fordi du har en sygdom, så vil du lettere kunne håndtere den omlægning af dit liv, som den sygdom du har, medfører.

I lighed med angst er sygdom ikke din ægte identitet. Sygdom er en tilstand du har, der er ikke en tilstand du er.

Angst er ikke en tilstand du er, det er en tilstand du har.

OPGAVE
Følg vejledningen for, hvordan du løser opgaverne i “Sådan løser du opgaverne”.

1) Læs teksten og løs opgaverne – eller gentag dem – fra beskrivelserne om “Nye udfordringer” og “At miste kontrollen”.

2) Brug skemaet til at arbejde med temaet: “Jeg er angst for at være syg” og “Jeg er angst for de følger det har i mit liv, at jeg er syg”.