At have angst for at tale til forsamlinger er en variant af social angst. Det er også en variant af præstationsangst. Begge bunder i angsten for, ikke at være god nok, angsten for ikke at leve op til de idealer, du tænker andre har på dine vegne.

Du kan hjælpe dig selv, ved at gøre dig til formidler af de informationer, du fortæller om:

  • Formuler dig med “Jeg mener … “, “Jeg synes … “, “Min oplevelse er …”.
    – Undgå absolutte påstande, som: “Det er sådan: … ” og “Fakta er … ”.
  • En god formulering er: “Det er sådan, jeg ser/oplever/fornemmer det!”.
  • Fortæl, at det er ud fra dit nuværende kendskab og erfaring.
  • Vær åben for, at du kan blive bedre klædt på af den feedback du får.

Så kan det faktisk komme til at gå ret godt.

Dine kritikere taler ud fra hver deres erfaring. Den er anderledes end din, men det gør ikke erfaringer for bedre, af den grund. Uanset, hvem det er. Du har dine erfaring, og hvis du holder dig til at sige, hvad dine erfaringer er, så kan de ikke komme med berettiget kritik.

Hvad nu, hvis du rent faktisk er banebrydende indenfor det felt, du taler om?

Hvad nu, hvis din viden er mangelfuld? Det gør ikke din viden forkert, det gør den kun mangelfuld. En mangelfuld viden kan forbedres, en forkert viden kan også forbedres.

Dybest set findes der ikke forkert viden. Der findes viden, som er baseret på et mangelfuldt grundlag.

Som eksempel er dette kursus. Jeg ved, at de metoder der er givet her, er særdeles effektive. Det betyder ikke, at andre metoder ikke kan anvendes. Det betyder heller ikke, at dette kursus kan eller skal stå alene. Det betyder, at jeg har givet mit bidrag, ud fra de erfaringer, som jeg har taget med mig gennem mit arbejde med mig selv, og med andre. Og jeg er ikke i tvivl om, at der vil være kritiske røster, som vil være imod disse metoder.

Jeg er også imod at bruge psykofarmaka, men det ændrer ikke på, at mange mennesker har glæde af deres virkninger. Forskellen er, som jeg ser det, at den mentale frigørelse, som dette kursus lægger op til, ikke skaber afhængighed eller negative bivirkninger. Psykofarmaka er vanedannende og har negative bivirkninger – altså, som jeg ser det.

Underliggende angst: Angst for at blive afvist.

Angst er ikke en tilstand du er, det er en tilstand du har.

OPGAVE
Følg vejledningen for, hvordan du løser opgaverne i “Sådan løser du opgaverne”.

1) Læs teksten og løs opgaverne – eller gentag dem – fra beskrivelserne om “Nye udfordringer” og “At miste kontrollen”.

2) Brug skemaet til at arbejde med temaet: “Jeg er angst for at tale til forsamlinger”.