Jo, angsten for at slippe angsten er en angst, som du også skal være opmærksom på, når du vil slippe din angst. Spørgsmål du kan stille dig selv er:

  • Hvad vil der ske, hvis jeg ikke har min angst?
  • Hvordan vil mit liv være, hvis ikke jeg har min angst?
  • Hvilke nye udfordringer har jeg, når jeg ikke har min angst?

Svarene på disse spørgsmål giver dig oplysning om, hvilke udfordringer du så vil have i dit liv. Lad os for eksempel sige, at din sociale angst afholder dig fra at søge arbejde. Et svar på de stillede spørgsmål kan derfor være, at du har et job.

Et job kan betyde, at du skal stå meget tidligt op eller at du skal påtage dig et ansvar. Hvis ikke du har lyst til at stå tidligt op, eller du ikke tror på, at du kan klare ansvaret, så kan det betyde, at du har sværere ved at give slip på din sociale angst.

Det betyder altså, at du kan fastholde din angst, fordi du er angst for de konsekvenser der kommer, hvis ikke du har din angst. Din angst bliver på denne måde en undskyldning for, at undgå situationer, hvor en helt anden type angst kan komme til udtryk. Når du får bearbejdet denne underliggende angst, vil du nemmere kunne slippe din sociale angst.

Vær ærlig overfor dig selv, når du gennemgår den liste du finder frem til. Hvis du har en angst eller måske bare en bekymring for at skulle være i de nye situationer, så skal du have bearbejdet denne angst væk.

Underliggende angst: Angst for angsten for at blive afvist.

Underliggende angst: Angst for at blive afvist.

Angst er ikke en tilstand du er, det er en tilstand du har.

OPGAVE
Følg vejledningen for, hvordan du løser opgaverne i “Sådan løser du opgaverne”.

1) Der er i teksten indsat en række spørgsmål, tag hver enkelt spørgsmål, særligt dem, der trigger dig, eller blot dem du ikke lige kan svare på, og besvar spørgsmålene ved at bruge skemaet.

2) Brug skemaet til at arbejde med temaet: “Jeg er angst for …”, hvor du holder fokus på den del af angsten, du har fundet ovenfor og som er årsagen til, at du er angst for at slippe angsten.