Angst for nye udfordringer kan være et udtryk for, ikke at turde fejle. Når du fejler, kan du blive gjort til grin. Der er mulighed for, at du kan blive bedømt som inkompetent – altså at du ikke er klog eller dygtig nok, til at klare opgaven. Du kan blive sat til side og en anden vil få den opgave, som du dybest set gerne vil kunne klare og have ros for.

Paradokset er her, at som følge af, at du er bange for at fejle, så holder du dig tilbage. Du er ikke helhjertet nok, og derfor heller ikke omhyggelig nok, hvilket betyder, at du fejler. Som følge af, at du ikke vil fejle, så laver du fejl.

Du laver altså fejl, på grund af, at du ikke vil lave fejl.

Underliggende angst: Angst for at blive afvist.

Refleksion: Er du perfekt?

Hvis ikke du er perfekt, hvad er så årsagen?
Hvis du er perfekt, hvad er så årsagen?
Hvordan definerer du: At være perfekt?
Jeg er perfekt – vil du høre hvorfor?

Ok, jeg er perfekt, fordi jeg laver fejl. Fejl er for mig en mulighed for at jeg kan blive opmærksom på, at noget kan gøres bedre. Det er altså en måde, at jeg kan blive dygtigere på. Fejl er med til at vise mig, at der er andre veje, som er bedre. Og – det er menneskeligt at fejle, hvilket betyder, at når jeg laver fejl, så bekræfter jeg mig som menneske.

Og hvordan vil det være, hvis du accepterer, at det er Ok at lave fejl?

Angst er ikke en tilstand du er, det er en tilstand du har.

OPGAVE
Følg vejledningen for, hvordan du løser opgaverne i “Sådan løser du opgaverne”.

1) Der er i teksten indsat en række spørgsmål, tag hver enkelt spørgsmål, eller blot dem du ikke lige kan svare på, og besvar spørgsmålene ved at bruge skemaet.

2) Brug skemaet til at arbejde med temaet: “Jeg er angst for nye udfordringer”. Der hvor du skal overskride dine grænser for, hvad du synes er behageligt.