Søren Kierkegaard er refereret for mange gode citater. Et af disse er: “Du bliver født som original – men ender som en kopi.” og et andet er: “At turde er at miste fodfæste for en tid – ikke at turde er at miste sig selv.“. Begge er ret sigende for den situation det er, ikke at turde give slip på kontrollen.

Ved at fastholde kontrollen, mister du alle former for impulsivitet. Det vil sige, at der ikke kan ske nogen udvikling. Der kan ikke ske noget nyt. Kontrol er: altid at skulle gå de samme steder, altid at skulle gøre ting på den samme måde, altid at have den samme mening, altid at have de samme forbehold og fordomme mod andre mennesker og altid at gøre, som du altid har gjort. Uden at stille det gode spørgsmål: Hvorfor, det absolut skal være sådan?

Hvad er årsagen til, at du har brug for kontrol? Hvad er årsagen til, at du på denne måde vil diktere, hvordan andre mennesker skal leve? Jo, at du fastholder kontrollen betyder i praksis, at andre mennesker skal indrette sig efter, hvad din kontrol dikterer! Det betyder, at du bliver en diktator, hvilket du sikkert ikke har lyst til at være.

Lige så lidt, du vil styres af andres diktater, lige så meget skal du give dem lov til, ikke at skulle styres af dine. Det giver god mening, men har du tidligere tænkt på det, på denne måde?

Og hvad er den egentlige årsag til, at du vil kontrollere på den måde, som du gør?

Hænger den virkelige årsag sammen med kontrollen på en retfærdig måde?

Hvad er forskellen på at guide, på at vejlede, på at styre og på at være i kontrol?

Hvad er konsekvenserne, af at være i kontrol?

Da jeg var dreng, lavede jeg en gang en lille ting i træ. Stolt viste jeg den til min far, der – helt sikkert i en god menig – viste mig, hvordan jeg kunne gøre det en lille smule bedre, og dermed forfine mit produkt. Men hvad gjorde det ved lille mig? Det fortalte mig, at det jeg lavede, ikke var godt nok til far. Jeg skulle gøre mig større anstrengelser, for at leve op til hans forventninger. I dag ved jeg, at det slet ikke var hans hensigt, men det vidste jeg ikke dengang. Det har været medvirkende til, at jeg i skolen blev kaldt “stræber”. I dag kender jeg sammenhængen, og jeg har lagt følelsen fra mig. Jeg har også ændret på den måde, jeg hjælper andre på, og jeg er blevet langt bedre til, ikke at ville rette på deres arbejde.

Underliggende angst: Angst for at blive afvist.

Angst er ikke en tilstand du er, det er en tilstand du har.

OPGAVE
Følg vejledningen for, hvordan du løser opgaverne i “Sådan løser du opgaverne”.

1) Der er i teksten indsat en række spørgsmål, tag hver enkelt spørgsmål, særligt dem, der trigger dig, eller blot dem du ikke lige kan svare på, og besvar spørgsmålene ved at bruge skemaet.

2) Brug skemaet til at arbejde med temaet: “Jeg er angst at miste kontrollen”. Der hvor du skal overskride dine grænser for, hvad du synes er behageligt.